Yeraltında Yirmi Bin Fersah: Wieliczka Tuz Madenleri

Hani bilir misin bir masal vardır? Kral baba 3 kızını sınamak için sorar beni ne kadar seviyorsunuz diye. İçlerinden en küçüğü TUZ kadar der ve hayal kırıklığına uğratır onu. Oysaki yaşlılığında riyakar diğer kızların elinde perişan olan kral uzak köşelerin birine sürdüğü küçük kızının kapısına gelir bir gün karnını doyurmaya. Kız alır ağırlar yemek çıkarır önüne. Görüntüsü enfes yemeklerin içinde bir gram tuz yoktur. Kral o gün anlar işte ‘tuz’ un önemini. Ve anlar ki aslında gerçek sevgi süslü yalan sözlerde değil, yokluğunda hayatımızın tatsız tuzsuz olacağı ufacık ayrıntılarda gizlidir.

Tuz MadeniTuz Madeni

Polonya Krakow yakınlarında bir tuz madeni var. Ben de kızımın okul gezisiyle gitmiştim bir kaç yıl önce. Muhteşem insanı hayrete düşüren, ürküten devasa bir maden.

Tuz MadeniTuz Madenleri

İçeriye tahta merdivenlerle iniyorsunuz. 378 basamak… Yerin 64 mt altına inerken arada dinlenmeyi ihmal etmeyin, korkunç baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Burası madenin dibi sanmayın, ama aslında tamamı 330 mt derinlikte.

Tuz MadeniTuz Madeni

Tarih öncesi çağlardan beri tuz elde edilen bu maden şimdilerde artık müze. Ama ne müze! Muazzam galerileri, tuzdan yapılmış heykelleri, kabartmaları ve 101. metredeki halen düğün törenlerinin yapıldığı ihtişamlı katedrali insanın aklını alıyor. Dünyanın en derin noktasındaki kilisede evlenmiş olmak nasıl olurdu acaba?

Tuz MadeniTuz Madeni

Tuz MadeniTuz Madeni

İçeride irili ufaklı bir çok şapel de ve kilise de var. Yüzyıllarca ağır şartlar altında gün ışığı görmeden çalışıp burada ölen onca işçiyi düşünüyor insan. Ve her şapelin önünden geçerken kendi inancında dua etmek geliyor ruhlarına içinden.

Tuz MadeniTuz Madeni

Madende yalnız 3.5 km’lık bir kısım gezilebiliyor ki bu aslında bu madenin %1 i bile değil. Yer altında 3.5 km gezmek bile her baba yiğidin de harcı değil tabi. Astım, kalp ve panik atak hastaları için tehlikeli sayılıyor.

Tuz MadeniTuz Madeni

İçeride koca bir tuz gölü, tuzdan sarkıt ve dikitler bile var. Bu göle ölüm gölü de diyorlar. Yanlışlıkla düşer veya içersen tuz yoğunluğundan dolayı ölürmüşsün çünkü. Doğruluğunu denemeye niyet bile etmedim tabi ki bu iddanın. Ben inandım, sen de inan.

Tuz MadeniTuz Madeni

Alt tarafı tuz dersin di mi? Uğruna neden savaşlar yapılsın, neden insanlar ölsün? Öyle değil ama. Eski devirde tuz hayati önem taşıyor. Yiyecek saklamanın tek ve biricik yolu çünkü. Eti, balığı hep tuzlayarak saklıyorlarmış. Yemek varsa hayat da var. Tuz borsaları falan  varmış yani. O yüzden tuzu olan ülke petrol zengini gibi o devirde.

Tuz Madeni

Koridorlar oldukça sağlamdır elbette ama kalın ahşap kütüklerle bir gram metal kullanılmadan destekler yapılmış bir çok yere. Metal kesinlikle yok. Paslanır çürüyüverir mazallah! İçeride her türlü ateş yakmak, sigara içmek kesinlikle yasak elbette. Tuz cinleri var çünkü sigara içenleri kapıp kaçırmak için. Bak bir kaçını yakaladım, kanıtlarım var.

Tuz MadeniTuz Madeni

Tuz Madeni

Yerler, duvarlar, tavanlar, kabartmalar, hatta muhteşem kristal avize bile tuzdan. Nemsiz ve ionize bir hava varmış içeride. (Ne demekse?) Bu iyi bişey sanırım çünkü mağaranın bir kısmında  bronşit olan çocukları tedavi eden bir merkez de bulunuyormuş. Ve burada eğitim yapıp hem eğlenip hem öğrenen öğrenci gurupları geliyor sık sık.

Tuz MadeniTuz Madeni

Bunca mistik şeyden sonra süper hızlı asansörlerle yeryüzüne çıkıvermek bile başlı başına eğlence aslında.

Ya işte böyle. Dünyanın en ilginç yerlerinden biri Wieliczka Tuz Madenleri.

Tuz Madeni

Büyüleniyor hayran oluyor insan tuzun muhteşemliğine. Ve adı bile minnacık olan bu değerli madenin kıymetine. Siz siz olun , tadıyla tuzuyla doya doya yaşayın hayatı. Bu arada Kutubalığınızı’da Tuz kadar sevin olur mu?

Tuz Madeni

 

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gezmeye bahane arayan, sebep yoksa icat çıkartan, yol olmazsa gökyüzüne merdiven dayayan, sineğin yağını hesaplayıp sırf gezme olsun diye öküz altında buzağı arayanların sayfası. Öyle çok fazla ansiklopedik bilgi yok.(Bir Wikipedia değiliz yani). www.kutubaligi.com. Açık bir vizyonu, gizli bir misyonu var. Gizli görev şu; Ben gezdim sen de gez, sen gördün o da görsün. O görmüş öteki de yazsın, beriki tatsın, onunkisi söylesin. Maksat 'bak balık bile kavağa çıkmış, biz ne duruyoruz' hissi yaratmak, dış mihrakları yakından aratmak. Gaz vermek, haz almak.Slogan neydi? Gezmeyelim de taşa mı dönelim;)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir