Vizesiz Yunan Adaları…

Tatil sezonunun başlaması ile birlikte her yerde vizesiz gidilen ülkeler hakkında haberler çıkıyor.
Özellikle de bir taş atımı mesafede olan Yunan Adalarına vizesiz gitmek konusu oldukça ilgi çekiyor. Çevremde, bu konuda bilgi karmaşasının oldukça fazla olduğunu gözlemlediğimden bu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim…

DSCN4007
Öncelikle, Yunanistan bir Avrupa Birliği ülkesi ve Schengen ülkeleri vize kurallarına tabiidir. Yani bu ülkeye giriş yapabilmek, umuma mahsus pasaport sahipleri için Schengen vizesi ile mümkün. Yeşil pasaportunuz varsa vize uygulaması bulunmuyor. Fakat, Yunanistan ile Türkiye arasında 2012 yılında başlatılan bir proje kapsamında belirli adalara girişte kolaylaştırılmış vize uygulaması bulunmakta.
01.04.2014- 31.10.2014 döneminde de uygulanacak bu proje ile; Meis, Sakız, Kos, Midilli, Rodos, Sisam adalarına maksimum 15 gün olmak üzere yapılan turistik seyahatler, Türkiye’den bu adalara sefer yapan Çeşme, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, Ayvalık, Kaş, Fethiye’de bulunan aracı tur şirketlerine vize ücreti 35 Euro+ aracı komisyonunu ödemek ve gerekli evrakların seyahatten 3-4 gün önce teslimi ile mümkün.

Mikanos
Mikanos

Konu ile ilgili Yunanistan Konsolosluğu’nun internet sitesindeki açıklaması şu şekilde;

Türkiye’nin belirli Ege kıyılarından doğu Ege seçilmiş Yunan adalarına kolaylaştırılmış giriş prosedürleriyle kısa süreli turistik seyahatler için geçici projenin 2012 yılında başarılı bir şekilde uygulanmasından sonra, Yunanistan, Avrupa Komisyonu’nun izni ve Türkiye ile yakın iş birliği ile aynı projeyi tekrar etmektedir.

Projenin temel amacı ve konusu, üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan’ı hızlı, açık ve kolay bir prosedürle dolaşmalarını olanaklı kılmaktır.

Proje, 2014 yılı Nisan başıyla Ekim sonu arasında uygulanacak olup, vizelerin ülkeye varıldığı zaman tanzim edileceğini öngörmektedir. Vize harcı 35 Euro tutarındadır (Vize Kanunu’nun 16. Maddesi veya AB ile belirli üçüncü ülkeler arasında yapılan Vize Kolaylaştırma Anlaşmaları hükümlerine dayanarak belirli kategoriler için bu tutardan feragat edilebilir).

Proje, aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır:
Türk normal seyahat belgesi sahipleri ve aşağıda bahsi geçen bilgileri ibraz etmesi gereken ve vize alma yükümlülüğüne tabi tutulan diğer üçüncü ülke vatandaşları:
– Daha önce vize başvurusunda bulunmamış olmak;
– Ülkeye girişte beklenmeyen durumları doğrulayan müstenit belgeleri teslim etmek;
– Yasal olarak Türkiye’de yaşamak ve geri döneceğini garanti etmek.
Türkiye’nin limanlarından başlayan günlük ve/veya feribotla düzenlenen turlar,
Uygun altyapı ve yeterli sayıda personel ve kaynakların bulunduğu, Meis, Sakız, Kos, Midilli, Rodos, Sisam gibi Yunan adalarına yapılan seyahatler,
Maksimum 15 günlük, sınırlı süreli ve önceden belirlenmiş ve turistik amaçlı seyahatler,
Bu projeyi kullanan bütün bireyler, kendi seyahat dokümanlarının oluşturulması veya gösterimine dayanarak kimliklerini doğrulamak amacıyla giriş kontrolüne tabi tutulmaktadırlar.
Giriş kontrolleri aşağıdaki hususları içermektedir:
– Halen geçerli ve süresi sona ermemiş bir pasaporta sahipliğin onaylanması,
– Schengen ülkelerinde gerçekleşen maksimum kalış süresinin aşılıp aşılmadığını onaylamak amacıyla seyahat dokümanı üzerindeki giriş ve çıkış pullarının incelenmesi,
– Planlanan ziyaretin amacına ilişkin olarak tasdik,
– Planlanan ziyaret ve dönüş için gerekli olan yeterli finansal kaynağın bulunmasına ilişkin olarak teyit,
– Kamu düzeni, iç işleri güvenliği, halk sağlığı veya Üye Ülkelerin uluslararası ilişkilerine dair öngörülen şartların yerine getirildiğine dair teyit,
Seyahat Dokümanlarına giriş ve çıkışlarda sistematik olarak damga vurulacaktır.

Naksos plajlarından bir kesit
Naksos plajlarından bir kesit

Gezi Paylaşım’ın Tavsiyesi; Eğer vaktiniz çok kısıtlı değil ise ve ileride de seyahatleriniz olacak ise, vize için normal yollardan konsolosluk veya elçiliğe başvurmanız hem daha uzun süreli vize almanızı, hem de çok girişli Schengen vizesi almanızı sağlayabilir. Bu sayede hem Yunanistan, hem Schengen ülkelerine ileride yapmayı planladığınız seyahatlerde vize için tekrar tekrar masrafınız olmaz. Kapı vizesi, genelde tek veya maksimum 2 girişli oluyor ve maksimum 15 günlük. Bunun karşılığında alınan ücret 35-45 eur arasında ve acente hizmet bedeli olarak da 20 euro civarı bir ücret alınıyor. 2014 yılı için normal Yunanistan vizesi 60 eur ve Yunanistan resmi aracı şirket hizmet bedeli 60 tl olarak belirlenmiştir.

Jolly Tur ile Vizesiz Yunan Adaları Turları için tıklayınız.

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ekonometrist, Gayrimenkul Danışmanı, eski bankacı, full time 2 çocuklu anne...İstanbul'da yaşamakta. Hayatının akışını bir gezi sonrası değiştirenlerden..Gezmeden evvel günlerce, gecelerce araştırmaktan , gezinin kendisi kadar heyecan duyar.. www.gezipaylasim.com adresinde çift olarak yapılan geziler, tatil planlama püf noktaları, bebekle yapılan geziler ve 2 çocukla yapılan geziler yer almakta.. Keyifli okumalar ve gezmeler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir