Tayland Hayat Müzesi Ve Aids Hastanesi

2015’in Ocak ayının sonunda Orhan  Kural hocamız ile ”Kuzey Tayland- Ching Rai, Ching Mai, Laos- Donsao Adası, Myammar sınırı” turu yaptık ve orada beni en çok etkileyen Aids’liler Tapınağı- Hayat Müzesi ve Aids Hastanesi” oldu.

Tayland

Tayland deyince birçoklarının aklına seks turizmiyle gelir. Tüm dünya ülkelerinden Tayland’a sadece seks turizmi için gelenler bile var. İşte bu yüzden, Uzakdoğu’nun bu güzel ülkesi, bu durumla büyük bir savaş içinde. Çünkü seks turizminin yarattığı büyük bir tehlike var : AIDS. Üstelik bu tehlike sınır tanımıyor.

Lopburi‘de bir AIDS’liler Tapınağı var. Tapınak, 1992 yılında Budist rahip Dr. Alangkat Dikkapanya tarafından kurulmuş. Dr. Alangkat’ın tek bir amacı var; o da AIDS’lilerin son günlerini huzur içinde geçirmelerini sağlamak. Rahibin sekiz yatakla başlayan bu hayali, bugün 400 yataklı bir kompleks haline gelmiş durumda. Bağışlarla ayakta duran tapınağın aylık gideri 40 bin dolar, ama tsunami ardından darbe yiyen ekonomi, bağışları da düşürmüş. Bağış miktarı ayda 4 bin dolara inmiş. Tayland’da bugün 1 milyon HIV taşıyıcısı var. Bu, 55 Taylandlı’dan birinin AIDS olması demek. Her gün 600 Taylandlı’ya AIDS bulaşıyor. Her saat 9 Tayland’lı AIDS’ten ölüyor. Bu 5 yıl içinde, her 10 Taylandlı’dan birinin AIDS olması demek. Tapınağa her gün onlarca hasta kabul ediliyor.

Tayland

Tayland

Bir de müze var. İnsanların AIDS gerçeğini daha iyi anlamalarını sağlamak için 1999 yılında kurulmuş : “Hayat Müzesi”. Hayat Müzesi’nde AIDS nedeniyle hayatını kaybetmiş 12 insanın cesedi var. Cam tabutlarda sergilenen cesetler korkutucu. Derileri kemiklerin üzerine yapışmış ve rengi iyice koyulaşmış. Cesetlerin kime ait olduklarını anlamak için yanı başlarındaki resimlere bakmak yeterli. Onlar da bir zamanlar sağlıklı, hayat dolu insanlarmış ve AIDS onların sonunu hazırlamış. Bu insanların her biri virüsü değişik yollardan kapmış. Çocuklar annelerinden alırken, yetişkinler cinsel yolla ya da kan yoluyla virüse maruz kalmışlar. Hayatlarının son günlerini geçirdikleri bu tapınakta cesetlerinin sergilenmesini istemişler. Tapınakta AIDS’den ölen insanların cesetleri yakılıyor. Bundan sonra üç ay boyunca ailelerin gelip külleri alması bekleniyor. Ne yazık ki gelen giden olmuyor. Bu nedenle sahibi çıkmayan cesetlerin külleri, çimentoyla karıştırılıp, tapınağa ek binalar yapılıyor. Her gün 100’e yakın insan AIDS tapınağını ziyaret ediyor. Bunlar arasında öğrenciler de var. Buradaki tek amaç, insanların AIDS hastalığı konusunda bilgilenmelerini sağlamak ve gerçeği göstermek. İnsanlara AIDS gerçeğini anlatmanın en iyi yolu göstermek. Yine de dünyada HIV taşıyıcıları hızla çoğalıyor. AIDS’e 400 bin kurban veren Tayland’da her yıl 20 bin insan daha hastalanıyor. Üstelik bunların hepsi resmi rakamlar.

Tayland

Tayland

Tayland

Dünyada her dakikada 1 çocuk AIDS yüzünden hayatını kaybediyor. AIDS’ten en çok etkilenen ülkelerde ortalama ömür 30’lara düşmüş durumda. Bu ülkelerde 18 yaş orta yaş sayılıyor. Her yıl 600 bin bebek HIV virüsüyle doğuyor ve bu bebeklerin 500 bini, 1 yaşına gelmeden ölüyor. Tapınağın iki hastanesi var. Bu hastanelerden birinde HIV pozitif olanlar tedavi ediliyorlar. Diğeri ise ölüm döşeğindeki hastalara ayrılmış. Son günlerini burada geçirmek için, ülkenin dört bir yanından hastalar bu hastaneye akın ediyor. Gelenler, ölmeden önce, kendileriyle aynı kaderi paylaşanlarla beraber olmak istiyor. Birçoğunun ailesi onları istemiyor. Bu hastane onlar için ölmeden önce kalabilecekleri tek sığınak.

 

Tayland

 

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bir gezginin anıları.. 23 yılda 82 ülke, 402 şehir.. Dünyayı gezmeyi seviyorum. Hedef: Uzay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir