Picasso ve Paris’teki Dükkanı

Pablo Picasso’nun 20. yüzyıl sanatının en iyi bilinen ve sayılan ressam ve heykeltıraşlarından olduğunu bilmeyen yoktur. Kendisi 1881’de Malaga’da doğdu ve babası tarafından resme yönlendirildi. Georges Braque ile birlikte kübizm akımının temellerini attılar. Kendisi daha çok geliştirmek için 1900’lu yıllarda Paris’e gitti. Picasso yaklaşık 1900-1904 yılları arasındaki resimlerinde sıradan insanların resimlerini yaptı ve bu dönemini ‘Mavi Dönem’ olarak tanımladı. Picasso, Georges Braque ile kübist akımını yarattıktan sonra, resimlerinde geometri ve geometrik şekilleri kullandı. Kübist tabloların genel özelliği bu şekilleri kullanmasıydı.

Bilinen en ünlü müzesi  Barselona’daki ”Picasso Museum” Barcelona’dadır. Yaklaşık olarak 15 yıldan uzun bir süre burada yaşamıştır. 1963 yılında kurulan müzede yaklaşık olarak 4251 eseri sergileniyor. Şehrin Montcada Caddesi üzerinde, Ortaçağ’dan kalma bir sarayda sergileniyor. Emin olun resimler kadar müzenin mimarisi de çok ilgi çekici. Her ne kadar biz kendisini İspanyol olarak kabul etsek de, o sınırlarını 1900 yıllarda Paris’e gitmesiyle sınırlarını aşmış ve kendisini dünyaya tanıtmasının kapısını burada aralamış. Ve burada üç binden fazla Picasso eseri ile Picasso’ya ait sanat koleksiyonu 1985 yılından bu yana hizmet veriyor.

Pablo Picasso

Yalnız müze, beş yıllık bir tadilattan sonra 2014 yılında tekrar açıldı. Müzede yapılan tadilatın amacı ise, ziyaretçilerin ünlü sanatçının eserlerini daha rahat görmesine imkan sağlamasıymış. Müzedeki 37 salonda, Picasso’nun 400’e yakın eseri bulunuyor. Müze Paris’in Marais Bölgesinin Kuzey ucunda harika bir tarihi binada bulunuyor. 17. yüzyılda barok tarzında  Hotel Sale adıyla özel rezidans olarak inşa edilmiş. ‘Tuzlu Bina’ anlamına gelen tarihi binayı yaptıran tuz vergisi toplamakla zengin olmuş Pierre Aubert’ten almış. Çeşitli defalar el değiştiren bina, değişik amaçlarla kullanılmıştır. 1671’de Venedik elçiliği, 1815’te bir okul binası olmuş. Hotel Salé, çok uzun tartışmalar sonucu Picasso Müzesi olmak üzere seçilmiş. Kendisini ”kendi eserlerinin en büyük koleksiyoneri” olarak nitelendirilmişti.Pablo Picasso

Müzenin beş yıl süren uzun ve zorlu tadilatını ünlü mimar Jean François Bodin üstlenmiş. Bodin & Associates firması Picasso için harika bir dükkan yaratmayı da unutmamışlar. İçerisinde  130 biyografi, ilham verici nadir kitaplar ve Picasso’nun resim ve çizimlerini içeren kitaplar bulunuyor. Daha çok sanat, tasarım ve dekorasyon ve konsept tarzında bir dükkan yaratmayı amaçlamışlar. Klasik müze mağazalarından çok farklı olan dükkanda, şık, zamansız, çağdaş basit objeler yer alıyor. Ayrıca, sergilenen eserlerin kartpostal, kırtasiye, mıknatıs gibi objelerini satın alabilirsiniz. Bununla birlikte, farkı tarzlarda hazırlanan tekstil, sofra ürünleri gibi gündelik ürünler de satın alınabiliyor. Paris’in kalbinde sanatsal ve yaratıcı bir dükkandan ilham almak isterseniz Picasso sizi bekliyor olacak.

Picasso Müzesi, 4 rue de Thorigny, 75003 Paris

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bilgi Üniversitesi İşletme mezunuyum. Kafeinli Gezgin’i 2012 yılında açmaya karar vermenim sebebi, gezmeyi, kültüre sanata ilgi duyan, yeni yerler, yeni bilgiler edinmek isteyen meraklılar için seyahatlerinde yol gösterici bilgiler vermeyi kendine amaç edindim. Çok sevdiğim ünlü gezgin Nancy Novogrod’ın bir sözünü hatırlatmak isterim. ' Daha çok insan seyahat edebilse dünya çok daha iyi bir yer olurdu’ der.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir