Pes Artık Dedirten Uzak Doğu Adetleri

Uzak Doğu seyahatine niyetlenenler, aman dikkat! Komik, ilginç ve hatta eğlenceli gelecek âdetlerin bir kısmı, sıkıntılı anlar yaşamana sebep olabilir.

Yöresel farklılıklar nedeniyle ülkemizde garipsediği durumların daha da fazlasını arayanlar, Jolly Tur eşliğinde birbirinden ilginç Uzak Doğu âdetlerine doğru uçmaya hazır olsun.

Çin

Yıldırım nikah kavramını bilmeyen ülkeye hoş geldin. Nikah memuruna gitmeden önce bir astroloji uzmanına görünülmesi, horoskoplara bakarak çıkartacağı haritanın damadın ailesince uygun bulunması ve damadın doğum tarihi ve saati eklenerek kız tarafına bildirilmesi gerek. Yedinci ayın son on beş günü ise evliliği unutun!

Düğün yemeğine katılacakların da bir parça geğirmesi; en azından yemeğin nefis olduğunu belirtmesi dostane ilişkiler geliştirilmesi açısından son derece hayati bir mesele.

Japonya

Bir Japon dostunun evine konuk olacaksan içeri ayakkabı ile girme ve asla çorapsız gitme. Yırtık olsun, delik olsun ama illa ki ayağında çorap olsun. Yemeğe buyur edildiğinde ağzının doğal ayarını unut; senfoniye uyup alabildiğine şapırdat gitsin ki beğendiğini anlasınlar.

Singapur

Asansörde tuvalete sıkışan olursa dişini sıksın; sakın ola kaçırmasın. “Bu ne acayip uyarı?” diyenlere hemen söyleyelim: Asansördeki özel sistem, kaçağı algılayacak; kapıları kilitleyecek ve durumu polise bildirecek. “Yok artık!” demeyin; Singapur’lu dostlarımızın canı yeterince yanmış ki bu konuda hassaslar.

Tayland

Tayland’a gideceksen bil ki her gün için farklı bir renk giysiye ihtiyacın olacak. Astrolojiye göre hazırlanan bir tablo ve o gün onurlandırılan tanrılarının alakadar renkleri, giymek için seçilecek rengi de belirliyor.

Güney Kore

Birine mühim bir not yazacaksın, ama elinde sadece kırmızı mürekkepli kalem var… Yazmayıver! Notun sahibini acılı bir ölüm korkusuyla baş başa bırakmış olmaktan kurtulursun.

Uzak Doğu’yu gezip bambaşka bir kültürlerle tanışmak ve bunlar gibi daha pek çok tuhaf, ama bir o kadar da öğretici âdetlerden haberdar olmak ve bambaşka bir dünyayı yaşamak için Jolly Tur tekliflerine bir göz atabilirsin.

Jolly Tur ile Uzak Doğu seyahatine çıkmak için tıklayınız. 

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir