Patmos’da Gizli Bir Hazine

Yunanistan’ın Patmos Adası izlenimlerini yazmadan önce, Chora bölgesinde rastladığım gizli bir sanat galerisini yazmak istedim. Chora ( Hora ) Patmos adasının başkenti ve limanın yani  Skala’nın 3 km güneybatısında yer alıyor. Hıristiyanların yedi hac yerinden biri olan Patmos’un Hora bölgesi, UNESCO‘nun ‘Evrensel Miras Anıtı’ listesinde. Patmos adası St.John ( Yuhanna) İncil’in yazıldığı ada. Hıristiyanlar için yedi hac yerinden biri olan Apokalypsis mağarası ve kilise bu adada bulunuyor. Doğu Ege Denizi’ndeki Patmos’un yüzölçümü 34 kilometrekare. Kışın nüfusu 3 bine kadar düşen adanın yaz sezonundaki nüfusu 10 binleri buluyor.

PatmosAdada yaşayanların geçim kaynağı turizm. Chora bölgesinde, dikkatinizi ilk çeken beyaz badanalı evleri, begonviller ve daracık gizli sokakları oluyor. Chora’da St.John Kilisesi‘ni gezdikten sonra, daracık sokaktan geçerken, kafamı bir anda sağa çevirip bir tabloyu görene kadar, böyle bir galeriden şans eseri haberim oldu

Sahibi Andreas Kalatziz ve kendisi çok iyi bir ressam. Kendisiyle resimleri üzerine bir saat konuşma fırsatımız oldu.  Galerisinde kendine ait birçok eser bulunuyor, bununla birlikte dünya çapından sanatçıların eserlerine de yer veriyor. Venedik, Berlin, İngiltere’den ressamların eserleri bulunuyor. Andreas, halen üzerinde çalıştığı iki resim hakkında da bilgi vermekten çekinmedi ve bize uzun bir süre galerisindeki resimleri tek tek anlattı.

 

PatmosSanat galerileri ve Müzeler, bir  ülkenin ve toplumun aynasıdır diye düşünüyorum. Müze sözcüğü Yunanca ‘da gü­zel sanatların esin tanrıçaları “Musalar’ın ta­pınağı” anlamına gelen museion sözcüğün­den türetilmiş. Avrupa’da, özellikle Rönesans döneminde, krallar ve prenslerin yanı sıra, İtalya’daki Floransalı ünlü Medici ailesi gibi, güzel sanat­lara ilgi duyan birçok soylu ve varlıklı kimse sanatçıları koruyor, saraylarını süslemek için yapıtlarını satın alıyordu. Sonraki yüzyıllarda ticaretin gelişmesiyle zenginleşen tüccarlar da sanatçılarla ilgilenmeye ve değerli buldukları yapıtları toplamaya başladılar.

 

Yunanistan’ın sahip olduğu sanatı ve kültürü görünce biraz Yunan sanatı hakkında yazmak istedim açıkçası. Sanat ve kültürün başlangıcından itibaren bütün üslup ve devirlerinin düzgün bir gelişim içinde yaşandığı bir yer aramaya kalkarsak, ilk uygarlıklar arasında ilk Eski Mısır’ı ve onu takip eden Eski Yunan sanatını sayabiliriz. Yunan sanatı, Girit Adası‘ndaki Minos, Yunanistan‘daki Miken, Anadoluda‘ki İon, Dor ve Aiollerin etkisiyle ortaya çıkmış. Yunanistan’da çağdaş kültürel zenginlik oldukça fazla ve kolay ulaşabiliyorsunuz. Modern sanat müzeleri, açık hava sergileri ve antik tiyatrolarda sergilenen performanslar, Yunan kültürünün neler sunduğuna dair izlenimleri görebilirsiniz. Mezopotamya, Mısır ve Anadolu gibi doğu kültürlerinden etkilenerek çok büyük bir uygarlık kuran Yunanlılar, sanatta da çok ileri gitmişlerdir. Mimari, heykel ve seramik gibi birçok alanda eserlere sahip Yunanlılar kendilerinden sonraki uygarlıklara da örnek olmuşlar. Yunan sanatının etkileri özellikle Rönesans akımında belirgin bir şekilde görülmektedir.

Patmos

Yunan sanatı beş döneme ayrılmış. Bunlar sırasıyla Geometrik Dönem, Doğu Etkisi Dönemi, Arkaik Dönem, Klasik Dönem ve bugüne kadar beni en çok etkileyen Helenistik Dönem. Helenistik Dönem’de heykel sanatında, Klasik dönemin tanrısallığını yansıtan ağırbaşlı görünümün yerine sevinci, şiddeti, şirinliği, hırçınlığı, yansıtan ifadeler almış. Bu dönemin en belirgin özellikleri, çeşitli yapıların duvarlarına, lahitlere, sunaklara yapılan kabartmalarda görünür. Helenistik dönem, Büyük İskender’in Anadolu’ya girişiyle başlayan ( MÖ 330-30) planlı kentlerin yapıldığı, müzelerin, kütüphanelerin kurulduğu ve heykel sanatının geliştiği bir dönemdir. Büyük İskender Yunanistan’ın doğusundaki ülkeleri ele geçirerek büyük bir krallık kurar. Bu dönemde sanatta büyük değil, duygulara önem veren yapıtlar ortaya çıkmış. Heykellerde ağlayan, sevinen insan figürleri gösterilmiş. Yunanlılar sanatın bütün alanlarıyla ilgilenmişler. Evleri tapınaklar yapmışlar. İlk tiyatroyu kurmuşlar ve konser salonları inşa etmişler. Helenistik dönemde, Yunan heykellerinin en güzel örnekleri verilmiş. Bu heykellerde insan vücudu bütün güzelliğiyle gösterilmiş.

 

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bilgi Üniversitesi İşletme mezunuyum. Kafeinli Gezgin’i 2012 yılında açmaya karar vermenim sebebi, gezmeyi, kültüre sanata ilgi duyan, yeni yerler, yeni bilgiler edinmek isteyen meraklılar için seyahatlerinde yol gösterici bilgiler vermeyi kendine amaç edindim. Çok sevdiğim ünlü gezgin Nancy Novogrod’ın bir sözünü hatırlatmak isterim. ' Daha çok insan seyahat edebilse dünya çok daha iyi bir yer olurdu’ der.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir