Pasaport Hakkında Bilmeniz Gereken Önemli Bilgiler

Pasaport bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye gidecek olanlara harç ve defter bedeli karşılığında yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin incelemesinde geçerli olan belgedir. Pasaportta bulunan çip sayesinde yapmış olduğunuz deniz- hava, demiryolu ve karayolu dolaşımları hareketleriniz görülmektedir. Türkiye’de bordo, yeşil ve gri pasaportlar İl Emniyet Müdürlükleri tarafından verilse de artık Nüfus Müdürlükleri bu görevi yürütecek. Yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilirken, siyah pasaport verme yetkisi Dışişleri Bakanlığında bulunuyor.

Pasaport Çeşitleri

Türkiye Cumhuriyeti pasaport çeşitleri 4 adet olarak bulunuyor. Bunlar: Umuma Mahsus, Hususi, Hizmet, Diplomatik

Umumi Pasaport: Her vatandaşa verilebilir. KKTC ve Türkiye’de ikamet eden vatandaşlara da verilir.

Hususi Pasaport: Devletin belli kademelerinde görev yapan kişi ve 1.derece yakınlarına verilir.

Hizmet Pasaportu: Hükumet yetkililerine verilir.

Diplomatik Pasaport: Sadece diplomatlara verilir.

 

   Pasaport

Pasaport Harçları

 

Pasaport harçları merak edilen konulardan biri. Artış gösteren pasaport harçları 2018 yılı itibariyle de farklı ücretlere tabi tutuldu. Buna göre 1 Ocak 2018 yılından itibaren pasaport harçları aşağıdaki gibi oldu;

Süre Harç Defter Toplam
6 Ay 137,40 TL 108,00 TL 245,40 TL
1 Yıl 200,80 TL 108,00 TL 308,80 TL
2 Yıl 327,80 TL 108,00 TL 435,80 TL
3 Yıl 465,50 TL 108,00 TL 573,50 TL
4+ Yıl 656,00 TL 108,00 TL 764,00 TL

Pasaport harç ve cüzdan bedellerinin tahsilinde yetkili bankalar:

Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank, Vakıf Bank, Garanti Bankası, Şekerbank, Fortisbank, Türk Ekonomi Bankası, Finasbank, Denizbank, Tekstilbank, Anadolubank, Hsbc Bank, İng Bank, Alternatif Bank, Eurobank, Albaraka Türk, Turkısh Bank, Türkiye Finans Bankası, Bank Asya, Kuveyt Türk, Citibank.

Almış olduğunuz dekontta mutlaka T.C kimlik numaranızın yazdığı, adınızın doğru olduğu ve mutlaka tahsil edilmiştir yazısı ile vezne görevlisinin ıslak imzasının olup olmadığını kontrol ediniz.

Pasaport Randevusu Nasıl Alınır?

Pasaport sahibi olmak için öncelikle pasaport randevusu almak gerekiyor. E-pasaport almak isteyenler Nüfus Müdürlüğü’nün resmi web adresi üzerinden pasaport randevusu alabilir. 02.04.2018’den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (TCKK), Pasaport ve Sürücü Belgesi başvuru bedellerinin başvurudan önce vergi dairesine ait ilgili birimlere
veya ödeme noktalarına yatırılması gerekiyor. Ödemeye dair belgenin (makbuz veya dekont) gerektiğinde gösterilmek üzere muhafaza edilmesi gerekiyor.

 PASAPORT ALMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Schengen ülkeleri en az 6 aylık pasaport istedikleri için 6 aylık  pasaport almak pek mantıklı değildir. 1 yıllık pasaport 6 ay sonra pek işe yarayacağı söylenemez.
  • Mümkünse uzun süreli pasaport çıkarınız.
  • Schengen ülkeleri vize başvuru sırasında en az 6 ay geçerliliği olan, seyahat bitiş süresinden sonra en az 3 ay geçerliliği olan pasaport ister. Dolayısıyla kısa süreli pasaportlar sıkıntılıdır.

Pasaport Hakkında

PASAPORT İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Pasaportunuzun sayfaları numaralıdır. Sayfa numaralarının eksik olmaması gerekmektedir, bu sebepten dolayı kesinlikle sayfa kopartılmamalı.
  • Pasaport ıslanmamalı ve üzerindeki chip’in bozulmaması için aşırı soğuk-sıcaktan kounmalıdır.
  • Yıpranmış pasaportlar hem vize başvurularınızda hem de bazı ülkelere girerken sıkıntı çıkarabilir.
  • Bazı ülkeler pasaportunda bir ülkeye giriş olan şahısları ülkelerine almaz. Bu durumda pasaportun yenilenmesi gerekmektedir. (Sırbistan Kosova’yı tanımıyor ve bu ülkeye gireni almaz.)
  • Hiçbir sebeple eski pasaport atılmamalıdır.Yeni pasaportunuzu alırken sorulmaktadır.
  • Yenileme sırasında zaten emniyet geçersizdir ibaresi vurulur yada  ve önemli sayfaları deler.

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Gezmeyi ve fotoğraf çekmeyi çok seven,şimdiye kadar 25 ülke-90 şehir gezmiş ve gezmeye devam eden,gezilerini tüm detayları ile www.yenirotalar.com adresinde toplayıp,ekonomik gezinin yanında,fiyat bilgileri-pasaport,vize detayları ile yeni gezginlere yol göstermeye çalışan bir gezgin...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir