Myrlea’dan Mudanya’ya Yolculuk: Mudanya Gezi Rehberi

Mudanya gezi rehberi hazırlamak üzere yola çıkmaya hazırsanız bu sevimli bölgenin yüzyılların verdiği yorgunlukla kendi halinde yaşamını sürdürdüğüne tanık olmaya hazır olmalısınız. Bursa’nın en gözde ilçesi olmasının yanı sıra tarihi olaylara baş mimarlık eder bu şirin ilçe. Bursa merkeze 30 dakikalık mesafede bulunur. Merkezdeki yoğunluk ve koşuşturmadan uzaklaşmak için Bursalıların ve çevre illerin kaçış yeridir. Sakin ve sıcak insanlara eşlik eden dar sokaklar, küçük ve şirin konaklar yer alır Mudanya’da. Eskiden yazlık yerleşimi olan Mudanya bu görevi daha sakin ve kırsallığını koruyan Kumyaka ve Tirilye‘ye bırakmıştır. Mudanya’ya 10 km uzaklıkta bulunur bu iki belde. Mudanya gibi tarihî açıdan zengin olan bu yer Mudanya gibi eski bir Rum yerleşimidir.

İnsanlar geçimlerini zeytin ve balıkçılık ile sağlamaktadır. Tirilye ismi Hıristiyanlık tarihinde önemli bir olaydan, yani ilk konsül toplantısından aforoz edilen 3 papazın buraya sürgün edilmesinden dolayı verilir. Tirilye bir dönem “Zeytinbağı” olarak anılsa da 2011 yılında resmi olarak eski ismine yeniden kavuşmuştur.

Gelelim tekrar Bursa Mudanya’ya…

Mudanya gezi rehberi

Mudanya Gezi Rehberi

Yapılan araştırmalarda Mudanya tarihi MÖ 7. yy’a kadar dayanmaktadır. İlk kentleşme ise MÖ 700’lerde Kolofonlular tarafından Mrylea adında kurulmuş bir sahil kentidir. Bölge yaşamı boyunca sürekli işgale uğramıştır. Makedonya kralı Philiposs tarafından istila edilir ve Apameia adında bir şehir kurulur. Kurulurken kent deniz yoluyla gelecek saldırılar için büyük ve geniş bir hisarla çevrilir. Günümüzde bu hisarın kalıntıları Kumyaka ve Tirilye mevkilerine giderken görülebilmektedir. Lakin bir süre sonra şehir tekrar istila edilir. Yeniden imar edilerek kurulan şehir ‘Montaina’ adında yükselir. Mudanya isminin kökeni olacaktır bu şehir.

Mudanya gezi rehberi

1321 yılında Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi tarafından fethedilerek Osmanlı toprağına katılır. Savaş zamanlarına kadar Osmanlı idaresinde olan Mudanya 1920’de İngiliz istilasına uğrar. Şükrü Çavuş’un direnişinden dolayı İngilizler geri çekilir yaklaşık 10 gün sonra Yunan Orduları işgal eder bölgeyi, fakat Türk Ordusunun 30 Ağustos Büyük Taarruzunun zaferle sonuçlanması üzerine İtilaf devletleri TBMM’ye mütareke çağrısında bulunur. Bu antlaşma için toplanılacak yer ise Mudanya sahilinde bulunan görkemli köşktür.

Mudanya gezi rehberi

3 katlı olan bu gösterişli köşkte 19. yy’dan kalan eserlere ve toplantı sırasında kullanılan eşyalar bulunur. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından müze olduktan sonra civardaki insanların ailelerinden yadigar kalan eserler de bu müzeye bağışlanarak sergilenmesine vesile olur.

Müzenin hemen yanında bulunan renkli Rum konaklarını görebileceğimiz Girit mahallesi olarak anılan yer bulunur. Muhteşem anlara tanıklık edeceğiniz konakların bazıları kafe-restoran olarak işletilmektedir.

Mudanya gezi rehberi

Bu mekanlarda tarihin değişimine tanıklık etmek isteyenler Kültür turlarından Bursa İznik ve Uludağ turlarına katılarak ziyaret etme imkanına sahip olabilirsiniz.

Turla İlgili Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir