Mevlana’nın Işığında Konya Gezisi

“Gez Dünya’yı gör Konya ’yı” diyenler, boşa söylememişler. Selçuklu mimarisinden birçok eserle karşılaşacağın bu şehir kim olursan ol samimiyetiyle seni bağrına basar. Caddelerinde, sokaklarında adımlarken Mevlana felsefesini buram buram hissedersin. Bu hissiyatı daha Konya’ya gelmeden, henüz yolculuk yaparken bile  tüm derinliğiyle yaşarsın.

Konya’ya otobüsle gelebileceğin gibi Ankara üzerinden hızlı tren ile de rahatlıkla ulaşabilirsin. Yaklaşık iki saat süren bir yolculuktan sonra tren, seni şehrin merkezine çok yakın bir yerde bırakır.  Buradan Mevlana Müzesi’ne ulaşmak çok kolay.

Konya Şehir Merkezi

Şehrin Zafer ve Alâeddin olmak üzere iki ana merkezi var. Adını Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat’tan alan bu bölgede Konya şehrinin dümdüz yollarında genelde görmeye alışık olmadığın bir tepecik ile karşılaşırsın. İşte burası, Konya’nın meşhur Alaeddin Tepesi’dir. Zamanın Sultanı tarafından yaptırılan bu tepe, her yıl şehre gelen milyonlarca ziyaretçiyi ağırlar ve çok geniş bir perspektiften olmasa da şehre kuş bakışı göz atmana yardımcı olur.

Bambaşka Bir Atmosfer: Mevlana

Sözü fazla uzatmadan Mevlana’ya geri dönelim. Tren garından dolmuşlarla veya belediye otobüsleriyle çok yakınına on beş dakikada gidebileceğin gibi yaklaşık yarım saat yürüyerek Alâeddin Meydanı’na ve oradan da on dakika daha yürüyerek Mevlana’ya ulaşabilirsin. Henüz sen yürümekteyken uzaktan yeşil minaresi ile Mevlana seni karşılar ve buyur eder. Kapısından girdiğin andan itibaren alt fonda bir tasavvuf müziği sana eşlik eder.

Kabirlerin olduğu türbenin etrafı, dönemin izlerini taşıyan eserlerin sergilendiği küçük odalarla çevrilidir. Bu duygu yoğunluğunun ardından civardaki eski lokantalara uğramadan gitmek olmaz. Konya’nın etli ekmeği meşhurdur. Her ne kadar adını çok duyuramamış olsa da bir de saçarası… Bu arada karışmasın: Saçarası yemek değil; şerbetli bir tatlı.

Neolitik Çağdan İzler: Sille Köyü

Konya gezisinin olmazsa olmazlarının ardından merkezden uzaklaşıp Sille Köyü’nü de mutlaka görmek lazım. Yalnız belirtmekte fayda var: Burası gerçekten köy değil; sadece ismi öyle. Geçmişi Neolitik çağlara dayanan bu köyde, dünyanın en eski ve en büyük manastırlarından biri olan Ak Manastır’ı ve ilk Hristiyan Bizans imparatorunun annesi tarafından yaptırılmış olan Aya Elena Klisesi’ni ziyaret edebilir; volkanik kayaların zamanla oyulması ile oluşmuş birçok yapıyı görebilirsin.

Son olarak içeriye girdiğinizde büyüleneceğiniz bir yer olan ve birçok kelebek türünün yaşadığı yeni açılan Konya Kelebekler Vadisi’ne de uğramayı ihmal etmeyin.

Turla İlgili Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir