Konya Şeb-i Arus Turları

Allah’a duyduğu yoğun sevgiden dolayı kendi ölümünü Şeb-i Arus ilan eden Mevlana Celaleddin Rumi’yi anmak için her yıl yapılan törenlere Şeb-i Arus törenleri deniliyor. Kelime anlamı olarak “düğün gecesi” demek. Mevlana’ya göre ölüm, cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıydı. İşte Mevlana’nın sevgilisine kavuştuğu ölüm günü, her yıl onun sevgisine yaraşır bir görkemle anılıyor.

Ayrılmaz değerler: Konya ve Mevlana

Mevlana, Konyalı olmamasına rağmen uzun yıllar burada yaşadığı için Konya ve Mevlana zihinlerde birbirinden ayrılmaz iki parça olarak yer ediniyor. Öyle ki, Mevlana’nın türbesi de Konya’da yer alıyor. Kendi tanımıyla “vuslat günü” olan 17 Aralık’ta Mevlana’yı anma amaçlı akşam saatlerinde etkinlikler düzenleniyor. İkindi vaktinden sonra Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan törenler, toplu semah töreni ile devam ediyor. Bugünün yer aldığı tüm hafta boyunca anma etkinlikleri sürüyor. Vuslat günü dışında yapılan diğer törenlere sema töreni deniliyor. Sema, Mevlevilik’te “evrenin sesini işitmek” anlamına geliyor.

Şeb-i Arus’a Özel Bir Tur

Dünyaca üne sahip olan Şeb-i Arus törenlerine yönelik her yıl özel turlar düzenleniyor. Bu büyük ruhani töreni kaçırmak istemeyenler için Jolly Tur, düzenlediği Şeb-i Arus turları ile Mevlana aşıklarına unutulmaz bir tanıklık fırsatı sunuyor. İstanbul’dan uçak ile başlayan tur yolculuğu Konya merkezinde sabah kahvaltısı ile başlıyor. Bir kültür turu olarak Şeb-i Arus turunun ilk durağı Alaaddin Camii… Mevlana Celaleddin Rumi ile hocası Şems-i Tebrizi’nin ders verdikleri Karatay Medresesi ile devam eden tur, Mevlana ile bağlantılı kültür gezileri ile gün boyu sürüyor. Akşam ise Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Mevlevi töreninde semah gösterileri izleniyor.

Konya’da Yatan Tarih: Çatalhöyük

İkinci günde ise tur yine Mevlana ile bağlantılı önemli türbe ve bölgelere tarih ve kültür dolu bir yolculuk ile sürüyor. İpek ve Baharat yolları üzerine kurulu olan, Mevlevi dervişlerinin çok kere ziyaret ettiği Sille beldesi ziyareti ile başlayan ikinci gün, neolitik dönem izlerini taşıyan Çatalhöyük ile sürüyor.

Şeb-i Arus turu hem Mevlana’yı anma törenleri hem de Konya’nın önemli noktalarını keşfetme imkanı ile keyifli bir iki gün yaşatıyor.

Jolly ile Konya Şeb-i Arus turlarına katılmak için tıkla! 

Turla İlgili Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir