Kendi Başına Bir Dünya: Kapalıçarşı

İstanbul’un ve Dünya’nın en büyük ve en eski çarşısı olma özelliğini taşıyan Kapalıçarşı İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in emriyle yöreyi Türkleştirme ve kültürümüzü yayma kurulmuştur.

Kapalıçarşı’nın Bizans döneminde inşa edildiğine dair söylentiler de bulunmaktadır. Bunun sebebi de dört kapıdan birinin üstünde Bizans kartalının bulunmasıdır, fakat mimari üslubun tamamen Osmanlıya ait olması bu iddiayı çürütmektedir.

Kapalıçarşı binası kapalı bir çarşı özelliği taşıması ve kapılarının kilitleniyor olması dolayısıyla çok güvenli bir binaydı. Bu özelliği insanların en değerli eşyalarını, mücevherlerini burada bir kasa kiralayarak saklamasına vesile olmuştur. Bu sebeple Kapalıçarşı dünyanın en eski bankası özelliğini de taşımaktadır. Bu çarşı bu özelliği dolayısıyla pek çok değerli hazineye ev sahipliği yapmıştır.

Kapalıçarşı kendine ait Özel Güvenlik Teşkilatı’nın bulunması ile de dikkati çekmektedir.

Kapalıçarşı’da aklınıza gelebilecek envaı çeşit ürün satılmaktadır. Bunu sayıyla ifade etmek gerekirse çarşıda 97 farklı ürün satıldığını görüyoruz.Bakır, altın, hediyelik eşya, deri ürünler…

KapalıçarşıKapalıçarşı

KapalıçarşıKapalıçarşı

Kapalıçarşı eski tarihlerden günümüze kadar pek çok gezginin kitabına ve yazısına konu olmuştur. Geçmiş tarihlerde gezginler dükkân sahiplerinin ağırbaşlılığı ve dürüstlüğünü çok saygıdeğer bir şekilde överlerken günümüzdeki gezginler ise dükkân sahiplerinin pek çok dili konuşarak müşteri çekmeye çalıştıklarından bahsetmektedirler.

eski-kapalicarsi

Kapalıçarşı kendi başına bir dünyadır. Bunun kanıtı da 22 adet kapısının, 3600 adet dükkânın, kendi içinde Sağlık Ocağı ve Polis Karakolu’nun, tüm Banka Şubelerinin ve Postanesinin bulunmasını gösterebiliriz.

Kapalıçarşı’da da İstanbul’un pek çok tarihi yapısında olduğu gibi 5 defa yangına maruz kalmıştır. 16. Ve 17. Yüzyıllarda yangın ve depremler nedeniyle zarar gören bina 1894’teki depremde tamamen yıkılmıştır. 1898’de yeni baştan inşa edilmiştir. Ardından 1943 ve 1954 yıllarında yaşanan yangınlardan sonra yapılan tamiratlarla Kapalıçarşı günümüzdeki halini almıştır.

Kapalıçarşı

Eskiden Kapalıçarşı’nın her bir sokağı ayrı bir loncaya ayrılmış şekildeydi. Örneğin yorgancılar, bakırcılar, altıncılar gibi. Ve dükkânlar arasında rekabet kesinlikle yasaktı.

Zamanında esnafı imparatorluğun en zenginlerinden olma özelliğini taşımaktaydı.

Dev bir labirenti andıran Kapalıçarşı mutlaka herkes tarafından ziyaret edilmesi gereken Osmanlı kültürünü yansıtan bir yapıdır.

Jolly Tur ile İstanbul Turları için tıklayınız.

Turla İlgili Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir