Katmandu ve Holi Festivali

Hindistan ve Nepal ‘de her yıl  mart ayının ilk dolunay vakti baharın gelişi Holi Festivali  ile kutlanır. Yüzyıllardır yöre  halklarının kutladığı bu festival zaman içerisinde  neredeyse tüm dünyadan gelen katılımcılarla uluslararası bir karnavala dönüşmüş durumda.

Fotoğrafçı ve belgeselci yanım ağır bastığından yıllık izinlerimde deniz, güneş tatili yapmak yerine Holi Festivali gibi renkli ritüellere katılmayı tercih ediyorum… Dört bayan arkadaş aylar öncesinden uçak bileti ve gezi programı hazırlıklarını yaptık ve  Mart 2014’de Katmandu Durbar Meydanındaki Holi kutlamalarına katıldık.

holi-festivali

Rangiçangi Nepalikaca “rengarenk” demek… Bahar demek renk demek, enerji demek… Bu nedenle baharı renkli renkli  karşılamak için tüm ülkede festival boyunca ( 2 gün) insanlar önce kendilerini sonra da gördükleri herkesi ” happy holii” diyerek boyuyorlar. Dört bayan, o gün sabah hepimiz bayrama gideceğimiz için beyaz beyaz giyindik. Kameralarımızı boyadan korumak için de özel yağmurluk kılıfları kullandık, büyük ölçüde başarılı da olduk bu hususta. Durbar Meydanında Holi Ağacı kurulmuş, renkli kumaşlarla bezenmişti.  Ben ilk boyamı Japon kızlardan aldım, “happy holiiii” diyerek yüzümü gözümü boyadılar. Sonrasında alan tam bir renk cümbüşüne bulandı, boyalar havalarda uçuşuyordu. Kimileri kendilerini korumak için özel çaba sarf ederken biz aksine nerede boya varsa tam içine daldık. Bir daha yaşanır mı bilinmez…  Kayıtsız, umarsızca dansa, müziğe, renge ve eğlenceye doyduk. Fotoğraf dahi çekemedim diyebilirim.

Holi-Festivali-Katmandu

Gençler meydanlarda müzik eşliğinde boyana dursun,  tapınakların arasındaki sakin yerlere geçtim. Yerel giysili  kadınlar,  ikişerli üçerli gruplar şeklinde, ellerinde minik tepsileri ile ağaçların diplerine gelip dua ederek ritüellerini yapıyorlardı. Tepsilerde; iplik ( ağaca sarıyorlar ), pirinç taneleri ( dua edip , dağıtıyorlar ) renkli boyalar ( dua ile birbirlerinin alınlarına sürüyorlar ), çiçek ( tanrıya sunulan en önemli hediyelerden ) vardı ve sessiz sakin şekilde dualarını edip, en sonunda mumlarını da yakarak Holi’yi kutluyorlardı. Ben de araya sızarak dua edip, dua aldım, alnıma boya sürdürdüm. Gelen baharın tüm insanlığa barış ve sevgi tohumu getirmesini diledim.

Boyalar iki-üç duş sonrasında bile tam çıkmamıştı diyebilirim, festivale katılmayı düşünüyorsanız bunu bilmenizde fayda var ama inanın ki bu coşkuyu yaşamaya değer…

Holi-Festivali-Katmandu-NepalNepal-Holi

Holi Festivali neden kutlanıyor ?

Holi sadece baharın gelişi için kutlanmıyor. Festival alanından çıkıp başka bir alana yürürken tepemizden aşağı kovalarla su dökülünce Holi’nin diğer anlamını da rehberimizden öğrenmiş olduk. Hint mitolojisine göre;  kötülüklerin kralı Hiranyakaşipu, Hindu tanrısı Brahma tarafından ölümsüzlükle ödüllendirilir. Zamanla küstah ve kibirli biri olmaya başlayan Hiranyakaşipu, herkesin sadece ona itaat etmesini ister. Ancak, oğlu Prablah, babasına itaat etmeyi reddeder.  Hiranyakaşipu, Prablah’ı  kız kardeşinin kucağında uyurken yakmayı planlar. Ancak kız kardeşi Holika’nın üzerindeki şal ateşte yanmamaktadır. Holika, kendi hayatını tehlikeye atıp kardeşi Prablah’ı kurtarmak için şalını üzerinden çıkarıp ona verir. Prablah kurtulur fakat Holika orada ölür. Hindu tanrısı Vishnu bunun üzerine Hiranyakaşipu’yu öldürerek yerine oğlunu getirir.

holi-cocuklar

Holika; İyinin kötüye karşı zaferini simgeler,  Holi adı da Holika’dan gelir. Holika’nın kül hâline geldiği sahneyi yaşatmak adına her yıl ritüel gerçekleştirilir. Festivalin başlamasından önce insanlar yakılacak ateş için odun ve tahta toplamaya başlarlar. Bir kukla, şeytana edilen küfürlerle büyük ateşte yakılır ve ardından hep bir ağızdan “Holi-hai!” bağırışları yükselir. Yakılan ateşten biraz alıp evlerine götürürler,  bu kül sayesinde evlerinin ve bedenlerinin kötülüklerinden korunduğuna inanırlar.

Holi Festivalinde Katmandu Durbar Meydanı‘nda çekmiş olduğum videoyu izlemeniz size karnaval coşkusu hakkında bir nebze de olsa fikir verecektir.

Jolly Tur ile Hindistan Turları için tıklayınız.

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

1990 lı yılların başları idi; Atlas Dergisi'nin sarı sayfalarında keşfettiğim Adrasan'a sırt çantam ve fotoğraf makinamla ilk defa programsız bir keşif gezisi yapmıştım... O gün bugündür farklı coğrafyalar, ritüeller, kültürler benim rotalarıma yön verdi... Kilometrelerce uzak diyarlarda çekilmiş ve aklımı çelen bir fotoğrafın içine girmek beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Yazı, deneyim, fotoğraf ve videolarımı www.benimlegez.com isimli bloğumda paylaşarak gitmek isteyenlere hadi siz de gidin, cesur olun / ya da gidemeyenlere ise benimle gitmiş gibi hissedebilmelerini amaçlıyorum. Gezmek, görmek, deneyimlemek ve fotoğrafla belgelemek beni yaşama bağlayan bir yaşam ünitesi gibi.... Gezen insan, öğrenen insandır... Gezen insan, dünyayı ve insanları seven insandır... Ozan da böyle demiyor mu " Dünyayı güzellik kurtaracak, sevmekle başlayacak herşey"...

2 Yorum

  1. Harika bir yolculuk ve çok keyifli bir rotaydı.. Bu yazı ile bir kere daha hatırlamış oldum. Kesinlikle ölmeden önce listesinde olması gereken bir deneyim.. teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir