Hindistan’da Kadın Olmak: Madalyonun Öteki Yüzü

Hindistan ile ilgili en çok konuşulan şeylerden biridir Hindistan’da kadın olmak… 2 kadın gezgin olarak yıllardır sırt çantasıyla dünyayı geziyoruz. Gerek kadın, gerekse eş ve anne olarak… Bu yüzden tam da Hindistan’da kadın olmak ile ilgili bir yazı yazmak istedim. Bizi en çok etkileyen ülkelerin başında Hindistan geliyor çünkü. Hindistan’da Delhi‘den başlayarak Jaipur, Ajmer, Pushkar, Agra, Haridwar, Rishikesh, Mumbai, Kerala ve Goa‘yı adım adım halkla birlikte yerel tüm araçlara binerek gezdik. Ve bu egzotik ülkeyi bir kadın gözüyle gözlemledik.

Hindistan

1 milyar 200 milyon nüfusu olan ülkede yaklaşık 400 milyon kişi açlık sınırında yaşamakta. Milyonlarca erkek, kadın ve çocuk sokaklarda yaşamaktadır. Yerlerde yatan insanların çokluğundan, sefaletten, fakirlik bile diyemeyeceğimiz şekilde korkunç acı veren görüntülerden dolayı insan olmaktan, yediğiniz yemekten, içtiğiniz sudan, kıyafetlerinizden her şeyden kendinizden dahi utanıyorsunuz.

Hindistan'da kadın olmakHayatımızda hiç yollarda, sokaklarda her yere büyük abdestlerini yapan yüzlerce insan görmemiştik. Sokaklarda sabunlanarak yıkanan erkekler, kısaca en temel ihtiyaçlarını sokaklarda gideren yığınları gördükçe kendinizi Orta Çağ’da ya da bir film platosunun içinde zannediyorsunuz.

Bazen boğazımızda düğümlenen hıçkırıklar, bazen tutamadığımız gözyaşlarımız, bazen bir çocuğun, bir kadının gülümsemesi, destek olduğumuz insanların halleri bizi devamlı değişik duygu durumlarına götürdü.

Hindistan’da Kadın Olmak

Hindistan’ın Agra şehrinde bulunan ve tüm dünyaca bilindiği üzere geçmişte Hükümdar Şah Cihan‘ın eşi Mümtaz Mahal‘e olan dillere destan aşkını ölümsüzleştirmek için yapılmış dünyadaki en büyük ve en güzel aşk abidesi Taj Mahal‘dir. Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Hindistan'da kadın olmak

Taj Mahal’i gezerken geçmişte kadına duyulan aşk için yapılan abide ve günümüzdeki kadınların yaşadıklarının tezatlarla dolu olduğunu görüyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın olarak Hindistan’ı iç açıcı bir şekilde yazabilmek maalesef imkansız. Ülkede erkek egemen ve ataerkil bir toplum yapısı nedeniyle kadınlara yoğun baskılar hakimdir. Evliliğe de boşanmaya da aileler karar vermektedir. Evlilik sırasında tüm harcamalar kız tarafından yapılmakta, erkek tarafı ise “oğlumuzu alıyorlar, daha ne olsun” şeklinde hiçbir masrafa katılmamaktadırlar.

Gezdiğimiz yerlerde vücudunun bazı bölümleri ile özellikle yüzlerinin tamamı yanmış kavrulmuş kadınlar gördük. Soruşturduğumuzda ise genellikle çeyizleri beğenilmediği, ev işlerini yapamamaları ve kocalarına itaat etmedikleri gibi nedenlerden kocaları tarafından gaz yağıyla yakıldıklarını öğrendik. Ölüm halinde dul kaldıklarında erkekler evlenebilmekte, kadınlar ise erkeklerle yan yana gelmeden, insan bile sayılmadan yaşamlarını sürdürmektedirler.

Hindistan'da kadın olmakAile içi şiddet ve tecavüzün oldukça yaygın olduğu bu ülkede şiddet üst gelir ya da alt gelir grubu gibi sınıf farkı gözetmemektedir. Geleneksel aile yapısı nedeniyle kadınlar bu durumları sessizce kabullenmekteler.

Dünya tecavüz başkenti olarak anılan ülkede her 18 saatte bir kadın ya da çocuk tecavüze uğramaktadır. Otobüslerde, okullarda, ev yolunda, ulu orta yerlerde tecavüz gerçekleşmektedir. Komşularının 10-15 aylık bebeklere tecavüzleri ve sonrasında bu bebeklerin sokaklara acımasızca terk edilme hikayeleri, bir köyde ailesinin istemediği birini seven bir kızın köy muhtarının kararıyla köydeki tüm erkeklerin tecavüz etmesi, erkeklerin eşlerine tecavüz edenlere yardımcı olması gibi maalesef milyonlarca örnek bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmalarda kayıp kadın sayısı 62 milyon olarak açıklanmakta, son 20 yıl içinde de 10 milyon kız çocuğu doğmadan kürtajla sonlandırılmış olup, her yıl binlerce kadın da ilkel yöntemlerden dolayı hayatını kaybetmiştir. Yoksul kesimlerde ise kürtajın pahalı bir yöntem olması nedeniyle kız çocukları doğar doğmaz kuma gömülmekte ya da süt kovalarında boğdurulmaktalar.

Hindistan'da Kadın Olmak

Maalesef geçmişte büyük aşkın dillere destan yaşandığı bu ülkede günümüzde kadınlar ve çocuklar sessiz çığlıklarını içine gömerek, her alanda çalışarak ekonomilerine katkıda bulunmaya devam ediyorlar, yaptığımız sohbetlerde bakışları içimizi acıtsa da gülümsüyorlar ve gerek inançları, gerekse geleneksel toplum yapıları gereği isyan etmeden yaşamlarını sürdürüyorlar.

Diliyoruz ki Hindistan ve kadına şiddetin hakim olduğu tüm ülkelerde kadınların geleceği daha aydınlık olur ve Dünya Kadınlar Gününde sosyal ve hukuki haklarına sahip güçlü kadınlar ve çocuklarına örnek anneler olarak direnerek mutlu yaşamlar sürdürerek, mutlu bireyler yetiştirirler.

Her şeye rağmen çalışan, üreten ve gülümseyen Hintli kadınlarla çektiğimiz bazı fotoğrafları paylaşsak da, inanılmaz görüntülerle karşılaştık, ancak gerek onurlarını kırmamak, gerekse insanlık adına görüntü almamaya özen gösterdik.

Kıyıyı kaybetmeye cesaret edemeyen yeni okyanuslar keşfedemez.

Sevgilerimizle,

 

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Merhabalar! Biz iki eski komşu, hala çok yakın iki arkadaş, yıllardır sırt çantasıyla seyahat ediyoruz. Ikimiz de emekliyiz, ancak hayattan emekli değiliz, herhalde bastonlarımızla bile gezeceğiz, ortak noktamız gezme ve keşfetme tutkumuz, bu yüzden aynı ruhla, yok denecek kadar İngilizce ile ve de sırt çantasıyla dünyayı geziyoruz, gezdikçe dilin çok da önemli olmadığını dünyada ortak lisanın beden dili olduğunu görüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir