Her Mevsim Başka Güzel Assos

Anadolu yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunma teorisinde o kadar cömert ki… Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek tarihle denizin maviliğinin  iç içeliğini ruhunuzda doya doya duyabilmeniz için ASSOS ANTİK KENTİ …

Assos

Son yıllarda şöhreti bir hayli artan Assos, Çanakkale-İzmir yolu üzerindeki Çanakkale’ye bağlı Ayvacık İlçesi’ne 15 km. uzaklıktaki Behramkale Köyü’nde bulunmaktadır. Assos Behramkale başka bir büyüdür aslında. Assos kıyılarında felsefe ile sevdanın düşsel bir rüya sahnesidir. Felsefe severler için de önemli bir yer aslında burası. Hermias, Aristoteles gibi ünlü felsefecilerin buluşma noktasıdır Assos’daki ünlü Platon Okulu.

Assos Behramkale

İlk Tunç Çağı’ndan itibaren iskân edilmiştir yani MÖ 7.yy da Lesbos üzerinden gelen Aioller tarafından kurulmuştur. Lidyalıların yayılma süreci içinde Perslere yenilmesi ile tüm Anadolu gibi Assos’da Perslerin eline geçmiştir.

İlk önce kentin akropolüne yani en üst noktasına çıkarak Athena Tapınağını görelim. Tapınağın tam ortasında bir sunak yer alır ve sunak içinde ateş yandığı söylenir. Tanrıça Athena için getirilen hediyeler ise bu ateş içine atılırmış. Burada sizin gördüğünüz birkaç sütun olsa da tapınağı merak edenler için hemen yan tarafta tapınağın tamamını gösteren küçük bir maket yer almaktadır. Aşağıya doğru inmeye başladıkça iki küçük, bir bölümü yıkılmış kale göreceksiniz ve bu kalelerin hemen yanında 14.yy da geç dönem Selçuklularda yapılmış Hüdavendigar Camii sizi karşılayacak. Bu cami yapımında da Athena kutsal tapınağından çıkan taşlarla yapıldığını görüyoruz.

Assos

Tekrar antik kente geldiğimizde uzun bir cadde yer alıyor. Burası nekropol alanı (mezar alanı) yolun sağında ve solunda mezarlar ve lahitler göreceksiniz. Öldükten sonra yaşama inanıldığı için özel eşyalarıyla gömmüşler. Çocukları ve bebekleri ise amphora adı verilen küçük vazo tarzı eşyaların içine gömmüşler. Ve burada dikkat çekici nokta ise sadece bu alan denize bakmıyor. Batı yönde ilerlediğinizde şehrin agorası (şehrin çarşısı) yer alıyor. İlk olarak gymnasiyumu göreceksiniz burası çocukların ve gençlerin eğitim aldıkları yer olarak biliniyor. (Spor, müzik, sanat, felsefe, fen gibi).  Ege denizinin maviliğini görerek taşlı yoldan amfi tiyatroya doğru yürüyeceksiniz. Tiyatro bir kaya üzerine oturulmuştur. Son yıllarda yapılan kazılarda harap olmuş şekilde gün yüzüne çıkmıştır. Bu tiyatroda dikkat çekici nokta ise korkuluklar yapılması. Bunun nedeni ise vahşi hayvanların, sinirlenen gladyatörlerin seyircilere herhangi bir zarar vermemesi için yapılmış.

Assos

Batan güneş ile birlikte bir tarihi dokuya daha veda etmiş olacaksınız… Güzel vakit geçirmeniz dileğiyle…

Turla İlgili Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji son sınıf öğrencisi. Bölümünü severek okuyan ve bu alanda akademik kariyer yapmak isteyen biri. Tarih aşığı... Gezmek, okumak ve araştırmak onu tanımlayan 3 şey...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir