Hasan Dağı Hikâyesi

Sabah yedi civarı bir anda kendini gösterir; sanki az önce nefes nefese peşinizden koşturmuş da tam karşınıza geçip kurulmuş gibidir; oysaki o’na doğru giden sizsinizdir, o hep oradadır ve orada olmaya da devam edecektir. Sabırla yaklaşmanızı bekler çünkü merakınızı bilir, tadını çıkaracaktır; yakın mı uzak mı kararsızlığınızın! Geçen her dakika sizi o’na yaklaştırırken o’nun mahcubiyetini arttırır gibidir; az sonra göreceklerinizden, duyacaklarınızdan o sorumludur, daha doğrusu sorumlularından biridir, ama sorumlu olmaktan mahcup değildir; zariftir, hatları yumuşaktır, nazlıdır, gizlenmeyi çok iyi bilir; gizlense de kendini hissettirir, arda kalan parfüm kokusu gibidir, esriklik verir; güzeldir ama güzelliğini bağırmaz, bu yüzden mahçuptur!

Uykunun sersem ettiği başınız bir süre gözlerinize inanmaz, hayal değildir, gerinizde kalan yüzlerce kilometrenin mükafatı gibidir. Kim midir? Size adeta reverans yapan bu zarif, güzel hanımefendi Hasan Dağı‘dır. İlk tanışmanın heyecanı, merakı, büyülenmişliği, soruları dilinize yığar; kulağınız dikkat kesilmiş, gözünüz ise hala biraz uykudadır fakat kırpmak bile istemezsiniz! İki başlıdır yani iki kraterli…

Melendiz ve Göllü Dağları nedimeleri gibidir. Nedimesi Melendiz ile arasında Keçibuyduran Dağı vardır; öylesine soğukmuş ki oralar, keçilere bile aman vermezmiş soğuktan dondurur öldürürmüş! İki zirvelidir Hasan Dağı birisi “Büyük” birisi “Küçük” olarak adlandırılır. Başucunda Nemrut’unki kadar görkemli olmasa da bir krater gölü vardır, adettendir, çünkü bir yanardağdır kendisi! Milyonlarca yıl ateşiyle etrafını kavurmuştur, yaklaşık iki bin yıldır dili lâldir, susmuştur; yapıp ettiklerini düşünüyor gibidir. Bir gözü az ötedeki antik Tatta Gölü‘ne bakar, “Tuz” olmadan önceki halini hatırlar, şüphesiz gördüğü en güzel manzaradır!

Hasan Dağı Genel Görüntü

Daha dün gibi, yirmi beş milyon yıl önce sert kabuktan dışarı çıkışı! Coğrafyacıların Neojen dedikleri zamanlar o’nun doğum günüdür. Aksaray Ovası ayaklarının dibindedir, sağında Niğde Bor Ovası, sol tarafında Derinkuyu Ovası vardır. Üç ovanın halkı da bağrına basmıştır onu. Fakat öyle bir halk var ki bağrına basmakla kalmamış o’nu resmetmiştir; Çatalhöyüklüler. Hem de öyle bir resim ki muhtemelen dünyadaki en eski görünü (manzara) resmi bile olabilir! Alevli olduğu zamanların resmidir, Anadolu’nun uygarlık tarihini aydınlattığı, insanların toplu yaşama geçtiği, küçük kentçikleri ilk defa kurduğu çağların resmidir. Şüphesiz gürlemesiyle Çatalhöyüklülere korku salmıştır, belki de korkunun tasviridir, ama oradadır bir duvarın üzerinde!

Birazdan Ihlara- Güzelyurt kavşağından döndüğünüzde sağ tarafınızdan, 3268 metrelik yüksekliğiyle sizi izleyecektir. Anadolu’nun ortasının, büyük ağabeyi Erciyes’ten sonraki, en boylu poslu olanıdır. İsminin Torasan’dan devşirildiği söylenmektedir; Sultan Torasan Danişmentlilerin yiğit komutanıdır, Selçuklu Sultanı II. Kılıç Aslanla beraber Haçlılara karşı savaşmış, vasiyeti üzerine de Hasan Dağı’na gömülmek istemiş, sonradan dağ onun adıyla Torasan olarak anılmış, dil bu ya kelime bozula bozula önce Hasan’a dönüşmüş sonra evliyalaşıp Hasan Dede olmuş öylece de kalmıştır. Bugün Sultan Torasan pek bilinmez ama Dağın zirvesinde yaşadığına inanılan Hasan Dede’nin kerametleri iyi bilinir hatta Aksaray’dan ona rakip derviş Ali Baba çıkarılır, keramet göstermede birbirleriyle yarıştırılır.

Hasan Dağı Kapadokya Balonları

Zirvesinde Sultan Torasan’ın mı, Hasan Dede’nin mi yoksa başka birilerinin mi mezarı var bilmek zor ama dağcılık sporu yapanların kolaylıkla zirve çıkışı gerçekleştirebildiği, adeta zorlu tırmanışlar öncesi pratik yaptıkları bir eğitim parkurudur Hasan Dağı. Dağcıları zirveye taşıyan parkurlardan biri olan Helvadere bir zamanların Nora Antik Kentidir, Viranşehir olarakta anılır; ne çok viranşehir vardır Anadolu da, onlardan birtanesi’dir, bir Roma- Bizans viranesidir. Selime Kasabasına geldiğinizde Hasan Dağı’nın yapıp ettiklerinden bir kuple görürsünüz Selime Katedral bölgesinde; gördükleriniz bugüne kadar gördüğünüz hiçbir şeye benzemez kendisinden başka, sabırlı olun! Selime’den yukarı antik Ziga kaplıcaları rampasını çıktıktan sonra Dağ solunuzda yüzünü size dönecek ve az sonra ilk hediyesi güzeller güzeli Ihlara Vadisi’ni gururla sunacaktır; artık Kapadokya ile tanışma vaktidir!

Jolly Tur ile Kapadokya Turları için tıklayınız.

Turla İlgili Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim bölümünde Sanatta Yeterlilik yapıyor. İstanbul'daki atölyesinde resim çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık on dört yıldır profesyonel rehberlik yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir