Edebiyat Başkenti Dublin

Bu başlığı öylesine yazmadık, İrlanda’nın başkenti Dublin’de, edebiyat şehrin her köşesine yayılmış durumda. Ve şehir Unesco tarafından ‘’edebiyat başkenti’’ seçilmiş… Bernard Shaw, Samuel Beckett, Bram Stoke, James Joyce, Oscar Wilde, Jonathan Swift Dublin’in yazarlarından sadece en bilinenleri…

Bazı şehirlerde edebiyat, insanların hayatına fazlasıyla dokunur, işte Dublin bu şehirlerin başında geliyor. Öyle ki, Dublin bir gün yıkılacak olsa James Joyce’un tasvirlerine göre yeniden inşa edilebilir deniliyor. Tabii ki konumuz edebiyat ve şehir ilişkisi olunca Dublin’de görülecek yerleri de edebiyat severler özelinde hazırladık.

Trinity College

Jonathan Swift, Samuel Beckett, Oscar Wilde, Bream Stoke gibi pek çok edebiyatçının mezun olduğu Dublin’in en eski üniversitelerinden biri olan Trinity College mutlaka ziyaret edilmeli. Yemyeşil bir alana kurulu kampüs, 200 bin kitabın bulunduğu bir kütüphaneye sahip. Kütüphanede  Kelt Rahipleri tarafından MS 800 yılında yazılmış, içerisinde 4 incilin bulunduğu el işlemeli Book of Kells’i görmeden dönmeyin.

Newgrange

Newgrange, bilim adamları, arkeologlar ve mimarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanan özelliklere sahip, MÖ 3000’li yıllarda inşa edilmiş gizemli bir anıt mezar. Sırları hala çözülebilmiş değil. Güneşin dönüm günlerinde güneş ışınları anıt mezarın üstündeki deliklerden mezar odasına düşerek içerisinde ışık oyunları oluşturuyor. Bu esrarengiz anıt mezarı edebiyat severler, James Joyce’un Dublinliler kitabının son bölümünden de hatırlıyor.

Dublin Yazarlar Müzesi

Edebiyat şehri Dublin’e gelip, Dublinli ünlü yazarlar haklarında detaylı bilginin sergilendiği Dublin Yazarlar Müzesi’ni ziyaret etmeden olmaz. Müzede yazarlara ait kitaplar, fotoğraflar, el yazmaları ve kişisel eşyalar bulunuyor.

James Joyce Müzesi

Dublin’le en çok özdeşleşen yazarlardan olan James Joyce’ın bir süre evi olan Martello Kulesi, James Joyce Müzesi olarak ziyarete açık. Bu binayı edebiyat severler, Ulysses kitabının girişinden tanıyor. Müzede yazara ait kişisel koleksiyonlar ve Ulysses kitabı için tuttuğu notlar mevcut.

Samuel Beckett Köprüsü

Dublin’de köprülere özellikle yazarların isimleri verilmiş, bu köprüler arasında özellikle Samuel Beckett Köprüsü sahip olduğu ilginç tasarımla görülmeye değer. Köprü, İrlanda’nın sembollerinden biri olan müzik aleti arp’a benziyor.

Bernard Shaw Bar

Kütüphanelerinin yanı sıra eğlence severler için de Dublin’de seçenekler bol. Bernard Shaw Bar bunlardan biri. Bar, yeni nesil edebiyat ve sanat çevrelerinin uğrak noktalarından biri. Grafitlilerle süslü bu barda İrlanda’nın dünyaca ünlü Guinness birasını tadabilirsiniz.

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Terapi yöntemi gezmek, okumak, araştırmak ve öğrenmek olan, insana ve doğaya aşık, daha gezeceği uzuuun yolu olan bir kadın...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir