Balkanlardan Gelen Karnaval Coşkusu: İskeçe Karnavalı

Komşumuz Yunanistan’ın sakin kenti İskeçe, her yıl şubat ayının son haftasında renkli ve bol eğlenceli bir karnavala ev sahipliği yapıyor. Görsellik ve eğlence anlayışıyla dünyanın en önemli karnavalların biri olan Rio Karnavalı’nın Balkanlardaki yansıması olarak kabul edilen İskeçe Karnavalı’nın en görkemli etkinliği olan karnaval yürüyüşü bu yıl 26 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Bölge halkının “binbir rengin şehri” dediği İskeçe, yüzyıllardır bölgede yaşananların izlerini taşıyor. Çok kültürlü yapısı ve zengin tarihiyle misafirlerini karşılayan bu küçük, ama eğlenceli kentte eğlence günlük yaşamın önemli bir parçası. Kentin bu özelliği ve tarihi yapısı özellikle son yıllarda ön plana çıkan İskeçe Karnavalı’na ev sahipliği yapmasına da etki etmiş. Kentte her yıl düzenlenen karnavalda, binlerce kişi sokaklarda dans ediyor, katılımcılar, yüzlerini renkli renkli boyuyor, ilginç ve farklı kostümler giyerek karnaval yürüyüşüne katılıyor.

İskeçe Karnavalı

İskeçe Karnavalı ve Rengarenkliği

Dünyanın en önemli karnavallarından olan Venedik ve Rio’da da olduğu gibi İskeçe Karnavalı’nda da öne çıkan unsur kostümler. Rengarenk ve ilginç kostümleriyle dünyanın hemen her yerinden gelen ziyaretçiler, şehrin ana caddesini şölene çeviriyor. Festival yürüyüşünde dans ve eğlence tabii ki eksik olmuyor, karnaval, şehir standındaki havai fişek gösterileriyle son buluyor.

İskeçe Karnavalı

Peki neden insanlar yüzlerini boyuyor ve rengarenk kostümler giyiyor bunun dini bir anlamı mevcut. İnanışa göre, Hz. İsa’nın peygamber olacağı halk arasında söylenmeye başladığında Hz. Meryem, dönemin yöneticileri tarafından oğlunun öldürüleceği haberini alır ve endişelenir. Bu duruma engel olmak isteyen halk, İsa’nın bulunmaması ve diğer çocuklardan ayırt edilmemesi için tüm çocukların yüzlerini boyar. Günlerce boyalı yüzleriyle yaşayan çocuklar, bir pazar günü İsa’nın öldürülmeyeceği haberini alınca topluca yıkanarak tertemiz bir pazartesiye uyanır. İşte o zamandan bu yana, Hz. İsa’nın hayatının kurtulmasının sevinciyle halk, bu dönemi eğlenerek kutlar. Temiz Pazartesi için gece olduğunda temizlenerek uyurlar.

İskeçe, Yunanistan

Yüzyıllar öncesinden günümüze gelen bu efsane yüz binlerce kişinin neşeyle kutladığı bir karnavala ilham olmaya ve komşumuza kış aylarında canlılık ve neşe getirmeye devam ediyor. Bize hiç de yabancı olmayan bu topraklarda hem İskeçe Karnavalı’nın eğlencesine katılabilir hem de şehre çok yakın olan Selanik ve Kavala’yı da ziyaret ederek kısa bir Yunanistan turu yapabilirsiniz.

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir