Aizanoi Antik Kentini Keşfediyorum.

9 günlük tatille hepimiz çılgınlar gibi deniz, kum, güneş görmeye gittik. Popüler sahil kasabalarından birazda olsa hevesimize aldık diye düşünüyorum. O zaman hazır mıyız tarih kokan bir antik kent görmeye :) Kütahya’nın 50 kilometre güneyinde, Uşak-İzmir karayolu üzerinde bulunuyor bu kent. Kentte yapılan kazılara göre tarihi MÖ 3000’li yıllara kadar dayanıyor.

Yazar Heredot tarafından, dünyanın en eski kavmi olarak nitelendirilen Frigler bu yörede rastlanan ilk topluluktur. Büyük Frigya ve Küçük Frigya olarak ikiye ayrılarak yönetilen devletin içinde Aizanoi, Küçük Frigya bölgesinin önemli şehirleri arasında bulunur. Friglerden sonra ise bölgeye sırası ile Kimmer, Lidya, Pers, İskender imparatorluğu, Bergama Krallığı ve MÖ 133 yılında Roma imparatorluğu hakim olur. Şehir, Roma döneminde piskoposluk merkezi olarak önemini korur.

Antik Kenti’nin adının Penkalas Irmağının yukarı kesiminde, Tanrıça Meter Steunene’nin kutsal mağarası civarında yaşayan Frigyalıların su perisi Erato ile efsanevi kral Arkas’ın birleşmesinden ortaya çıktığı sanılan ‘Azan’ isimli mitolojik kahramandan geldiği sanılıyor.

Aizanoi içine doğru giderken önce I.Roma Köprüsü’nden geçmek durumundasınız. Köprüyü geçmeden hemen sağ tarafta ise Mozaikli Hamam bulunuyor. Hamam köy evlerinin arasında kalmış. İçerisinde Satyr ve Menad betimli bir mozaik taban var.

1.Roma Köprüsü’nden geçip Zeus Tapınağı’na doğru ilerlerken insan kendini çok tuhaf hissediyor. MS 157 yılından kalma sapasağlam bir köprü üzerinden geçmek herkese nasip olmuyor çünkü. Koskocaman bir tarihi üzerinden bir o yakaya bir bu yakaya taşımış bir köprü ve hala taşımaya devam ediyor. Aslında şehirde bunun gibi 5 adet daha köprü var, ancak bunlardan sadece 2 tanesi günümüze kadar ulaşabilmiş. Bu yüzden köprülerin değeri daha da artıyor. Köprüyü geçtikten biraz sonra Zeus Tapınağı tüm heybetiyle sizi sol tarafta karşılıyor. Zeus Tapınağı MS 51 yılında yapılmış. O gün bugündür yeryüzünde en iyi korunan ve bugüne kadar en sağlam duran tapınak olma özelliğini taşıyor. Dünyada başka bir benzeri yok dikkatinizi çekerim. Görünce bir şaşırıyorsunuz, bu kadar deprem bu kadar yıl nasıl dayanmış diye. Etrafında dolaşırken tapınak boyunca çeşitli yazıtlara rastlamak mümkün. Ayrıca yazıtların üzerinde savaşları anlatan bir takım figürler de görebilirsiniz. O dönemlerde artık hangi savaşlar olduysa adamlar üşenmemiş hepsini çizmiş duvarlara :)

Tapınağın kuzeybatı  kısmında ise bir kadın büstü bulunuyor. Bu da demek oluyor ki tapınak adı gibi sadece Zeus’a değil, Kybele’ye de adanmış. Kadın büstü biçimli Akroter tapınağın önünde, buluntu yerine yakın bir yere konumlandırılmış. Durduğu açıdan muhteşem bir iki kare yakalanabiliyor.

Tapınak etrafın da bir tur attıktan sonra yine yeryüzünde eşi benzeri görülmemiş bir diğer yapı olan Stadyum ve Tiyatro’ya geçiyoruz. Stadyum ve Tiyatro dedim, çünkü bu birleşim yeryüzünde ilk defa bu şekilde yan yana yapılmış! Stadyum’un büyük bir bölümü ne yazık ki geçirdiği depremler sonrasında harabeye dönüşmüş durumda. Tiyatronun sahne kısmı vakti zamanında zengin mermerlerle kaplıymış, fakat mermerler büyük depremler sonucu şu an sahnenin ortasına yıkıldıkları gibi kalmış. Tiyatro da Stadyum gibi oldukça hasar görmüş durumda, fakat Stadyum’a göre biraz daha derli toplu bir görüntüsü var.

Son olarak bir küçük bilgi daha: Dünya’nın ilk borsası da burada kurulmuş. Düşünsenize bir grup eski çağ insanı toplanmışsınız o zamanın enflasyonunu konuşup tartışıyorsunuz, farklı bir deneyim olabilir sizin için :)

O zaman ne duruyoruz HAYDİ AIZANOI’ya…

Turla İlgili Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji son sınıf öğrencisi. Bölümünü severek okuyan ve bu alanda akademik kariyer yapmak isteyen biri. Tarih aşığı... Gezmek, okumak ve araştırmak onu tanımlayan 3 şey...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir