100 Yıllık Bir Efsane Trans Sibirya

Yaklaşık 100 yıldır herkesin zihninde yer eden destansı bir yolculuk Trans Sibirya… ‪Ural Dağları’ndan ‪Sibirya’nın geniş düzlüklerine, uçsuz bucaksız ‪Orta Asya step ve bozkırlarından doğa harikası Baykal Gölü‘ne, Buryatya’dan Vladivostok’a tam 9 bin 288 km’lik eşsiz bir seyahat rotası ya da şöyle diyelim seyahatlerime başladığım ilk günden beridir tek amacım.

Tabi bu efsanevi turun yalnızca Kazan ile Amiral Kolçak’ın şehri Irkutsk arasındaki yaklaşık 4bin 800 km’lik kesimini yapabilmek bile beni şanslı kıldı.

Trans Sibirya hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Rusya’nın 1880’lerde Pasifik kenarında kurduğu ve başkent Moskova’ya en uzak şehri Vladivostok’a ulaşmak, İngilizlerin Asya coğrafyasındaki üstünlüğünü kırmak ayrıca Sibirya’nın yer altı zenginliklerini fabrikalara aktarmak için başlatılan ve 1916’da sonlandırılan proje sayesinde kısa bir süre içerisinde hem ticari yönden hem de turizm anlamında birçok kişiyi bölgeye çekmiştir. Dünyanın en uzun bu tren hattı sayesinde Rusya, Çin’den Avrupa’ya kadar olan coğrafyayı kontrol edebilmektedir.

Trans SibiryaTrans Sibirya

Aslında İstanbul’dan ayrılırken aklımdaki ilk olan rota Kazan’dan sanayi şehri Perm’e geçerek Moskova’dan gelecek trene binerek devam etmekti, fakat Rus Demir Yolları sitesini gezerken bir anda birkaç saat sonra bir trenin Kazan’a uğrayacağını gördüm. “Eee 18 saat yol yapıp orada da 1 gece konaklamaya ne gerek var.” diyerek hemen satın aldım ama öncelikle şunu söyleyeyim bu bilet seyahat acentalarının yaptığı epik Trans Sibirya trenininde seyahat etmemi sağlamıyor, yine aynı rota üzerinde ilerleyen Rus Demir Yollarına ait ve çoğunlukla Rusların ya da sırtçantalı turistlerin kullanmış olduğu bir treni kapsamakta.

Gecenin bir yarısı Kazan Vokzal’ına gelen trene bir şekilde kendimi atabildim. Gün ışımaya ve Ural dağları’nın doğal güzellikleri şehirden uzaklaştıkça ortaya çıkmaya başlıyor. Shartash Gölü, yol boyunca uzanan karma ormanlar, irili ufaklı göller ve minik adacıklar, harika bir doğa. Ve sonunda Trans Sibirya’dayım :)

Trans SibiryaTrans Sibirya

Trans SibiryaTrans Sibirya

Ama gerçek Trans Sibirya deneyiminin Novo Sibirsk’ten sonra başladığını söylemeliyim.

İşte meşhur Trans Sibirya deneyimi

Bilgi Almak İstiyorum

Hangi destinasyon olursa olsun, Jolly Tur sizlere özel turlar düzenleyerek yeni dünyalar keşfetmenize yardımcı oluyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MEVZUATI KAPSAMINDA
MÜŞTERİ ONAY FORMU
Bu onay metni, Club Jolly Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) müşterilerinden satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la toplanan kişisel verilerin (aşağıda tanımlanmaktadır) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Müşterinin kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak toplanacak, kullanılacak, işlenecek, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.Şirket müşterinin ve beraberinde hizmet alan kişilerin ismi, soy ismi, cinsiyeti, doğum tarihi, uyruğu, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası ve tipi, detaylı adresi, e-posta adresi ve telefon numaraları, kredi kartı bilgileri, kredi kartının geçerlilik tarihi ve CVV numarası (“Kişisel Veriler”) hakkında bilgi toplayacaktır.Şirket Kişisel Veriler’i, iştiraki olan UTS Turizm ve Ticaret Limited Şirketi (“UTS”), grup şirketi olan Gordion Teknoloji Anonim Şirketi (“Gordion”) ve Şirket’in yetkili satış acenteleri dahil olmak üzere seyahatinizle bağlantılı tüm hizmet sağlayıcılarıyla (“Hizmet Sağlayıcıları”) satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la paylaşacaktır.Şirket, UTS, Gordion ve Hizmet Sağlayıcıları Kişisel Veriler’i yalnızca satışlar, özel teklifler, indirimler ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama amaç(larıy)la kullanacak, işleyecek, saklayacak, ifşa edecek, ve güvende tutacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in, saklanması konusunda müşterinin bulunduğu ülkedeki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek, seyahat edilecek ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve İngiltere’de bulunan ve seyahat acenteleri ile seyahatinizle bağlantılı Hizmet Sağlayıcıları dahil olmak üzere Şirket ile işbirliği içinde olan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Ancak Şirket, Kişisel Veriler’in bu ülkelerde Kanun’a ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.Şirket, Kişisel Veriler’in yetkisiz veya yasadışı işlenmesine veya erişimine, sehven kaybına, imhasına veya zarar verilmesine karşı korunmasını sağlayacak ve Kişisel Veriler’in saklanması için uygun güvenlik seviyesini oluşturmak amacıyla, tüm gerekli teknik ve diğer önlemleri alacaktır. Şirket ayrıca, Kişisel Veriler’e yasadışı erişimini önlemek amacıyla gerekli önlemleri almakta ve Kişisel Veriler’in toplanması, saklanması ve işlenmesi üzerine düzenli olarak denetimler yapmaktadır. Kişisel Veriler’e erişimi sadece bu verilere kati şekilde erişime ihtiyacı olan ve kati sözleşmesel gizlilik yükümlülüğüne sahip çalışanlar, sözleşmesel yükleniciler, yetkililer ve diğer ilgili taraflar ile kısıtlı tutulmaktadır.
Kanun uyarınca müşteri, Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme; Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen Kişisel Veriler’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve Kişisel Veriler’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Şirket’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için Şirket’e https://www.jollytur.com/iletisim adresinden ulaşılabilecektir.

Kendi adıma ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcılar adına bu bildirimi okuduğumuzu ve kişisel verilerimizin bu bildirimde açıklandığı şekilde kullanılmasına, işlenmesine ve üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarılmasına izin verdiğimizi onaylıyorum.
Bu onay formunun, benim ve adına sözleşmeyi onayladığım katılımcıların açık rızası dahilinde onaylandığını, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatı çerçevesinde, Jolly Tur’a bu kişiler tarafından yöneltilebilecek davalar ve tazminat talepleri dahil olmak üzere tüm taleplerden sorumlu olduğumu Jolly Tur’u tüm bu taleplerden ari tutacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir